Spet spoštujmo ritme narave

Kako se znova uskladiti z naravo s pomočjo sedmih luninih impulzov 

To podcenjevanje /ritmov in zakonov narave/ je po drugi strani lahko preprosto posledica nevednosti: o ritmih enostavno nič ne vemo. Morda sodite k pionirjem, ki si želijo ta spoznanja ponovno pridobiti, počasi, korak za korakom, brez naglice. Za ponovno oživljanje uporabe teh spoznanj ni v nobenem primeru prepozno. Čaka le na tisto vrsto ljudi, ki se ne opravičujejo s »Kaj lahko sam sploh naredim« – še posebej, ker dandanes toliko stvari govori v prid trditvi, da posameznik nima vpliva na ozdravljenje okolja. Nasprotno, še tako ‘neznatno’ posameznikovo delovanje je pomembno, velikokrat bolj kot prikimavanje in predvsem prazne besede.

V naravi poznamo še druge ritme in vplive, kot je na primer človekov bioritem, vplivi zaradi aktivnosti sočnih peg, sevanj iz okolja, zemeljskih sevanj in podobno. Tu pa si bomo ogledali izključno sedem stanj (položaja in oblike) Lune:

  • Mlaj
  • Rastoča luna
  • Polna luna
  • Pojemajoča luna
  • Vsakokratni položaj Lune v zodiakalnem znamenju
  • Luna v dviganju
  • Luna v padanju

Danes še vedno ne moremo dokončno odgovoriti na vprašanje, ali je vpliv na Zemlji neposredna posledica položaja Lune in ozvezdja ali samo njuna medsebojna lega kot kazalec na uri kaže ali napoveduje vpliv, kot je bilo že omenjeno.

Na osnovi izkušenj vedno lahko dokažemo delovanje sil na ljudi, živali in rastline – popolnoma neodvisno od vzroka delovanja teh sil. Danes se moramo pri raziskovanju vzrokov še vedno zadovoljiti samo s predvidevanjem, mnenjem ali prepričanjem. Prav gotovo pa ne več dolgo. Že dalj časa je uveljavljen način izražanja kot ‘znamenje Kozorog deluje na kolena’ ali ‘Polna luna vpliva na duševnost’. Tovrstno izražanje se uporablja tudi v tej knjigi /oz. tem članku/.

 

Mlaj

Ko kroži Luna 28 dni okoli Zemlje, obrača Soncu samo eno stran, stran, katere lepoto vidimo v celoti ob polni luni. Druga stran je potopljena v večno temo. Astronomi imenujejo ta ‘togi’ način vrtenja spremljevalca okoli drugega nebesnega telesa ‘povezana rotacija’. Torej, če stoji Luna – gledano z Zemlje – ‘med’ Zemljo in Soncem, nam obrača svojo kot noč črno hrbtno stran. Ne vidimo je in na Zemlji vlada mlaj (v starih časih poznan kot ‘mrtva luna’.)

V koledarju je mlaj v glavnem označen s črnim krogom. Krajši čas delujejo na ljudi, živali in rastline posebni vplivi: kdor v tem času vsaj en dan strada, se bo izognil številnim boleznim, ker je razstrupljevalno delovanje v telesu v tem času največje; če se hočemo znebiti slabih navad, je tak dan za začetek najbolj primeren; obolela drevesa ozdravijo, če jim ta dan odrečemo obolele dele; zemlja vsrkava.

Teh vplivov v dnevih mlaja neposredno ne zaznamo tako močno kot one ob polni luni, zato ker uravnavanje in usmerjanje sil vplivov od pojemajoče lune k rastoči luni ni tako močno kot nasprotno pri polni luni.

 

Rastoča luna

Že nekaj ur po nastanku mlaja se prikaže k Soncu obrnjena obsijana stran Lune v obliki ozkega srpa, ki narašča po lunini površini od leve proti desni. Začenja se obdobje novih specifičnih vplivov rastoče lune. Približno šestdnevno potovanje do polmeseca imenujemo tudi 1. četrtina lune in potovanje naprej (skupaj okoli 13 dni) do polne lune 2. četrtina.

Vse, kar dovajamo telesu, kar ga gradi in krepi, deluje v teh dveh tednih podvojeno. Bolj ko luna narašča, bolj neugodna so celjenja raznih poškodb in operacij. Perilo pri isti vrsti in količini pralnega praška ne bo tako čisto kot pri pojemajoči luni. Pri rastoči luni in polni luni je največ rojstev.

Polna luna

Luna je zaključila polovico svojega potovanja okoli Zemlje. Na nebu vidimo njeno k Soncu obrnjeno sijočo okroglo ploskev, polno luno. Gledano s Sonca je Luna zdaj ‘za’ Zemljo. V koledarju je polna luna označena kot svetel krog. Na ljudeh, živalih in rastlinah so vidni vplivi že po nekaj urah vladanja polne lune. Sprememba smeri delovanja Luninih impulzov (od rastoče lune k pojemajoči luni) se občutijo močneje kot spremembe pri mlaju. ‘Mesečniki’ se sprehajajo v spanju, rane močneje krvavijo kot običajno, na ta dan nabrana zdravilna zelišča razvijajo močnejšo zdravilno moč, v tem času obrezana drevesa lahko odmrejo, policijske postaje okrepijo svoje posadke, ker po pravilu v tem času naraste število kaznivih dejanj in prometnih nesreč, babice pri porodih opravljajo nadure.

 

Pojemajoča luna

Luna počasi potuje naprej, njena senčna stran se vidno bohoti – od desne proti levi – začenja se trinajstdnevno obdobje pojemajoče lune (3. in 4. četrtina).

Za odkritje posebnih vplivov tega obdobja se lahko zopet zahvalimo našim prednikom. Operacije se posrečijo bolj kot običajno, skoraj vsak hišna opravila gredo lažje izpod rok kot običajno, celo če kdo je več kot običajno, se v tem obdobju ne redi tako hitro. Številna opravila v vrtu in naravi so ugodna (posebej sejanje in sajenje rastlin z zemeljskimi plodovi) ali pa so zelo neugodna (vse v zvezi s cepljenjem sadnega drevja).

Tu lahko dodam, da mi je o marsikateri resnici zapisanega večkrat poročala mama Francka, ki mi je kot tretja babica, od vpliva Lune na pranje perila, do kuhanja in sajenja ter shranjevanja zelenjave.

Vabljeni na vodeno gozdno kopel – tam vpostavljamo in poglabljamo odnos z naravo; in gozdna kopel je tako tudi oblika mehkega aktivizma in poskus ponovne vzljubitve narave, ki lahko prinese več ljubeče skrbi zanjo.

Obstajajo še trije impulzi Lune in sicer: Vsakokratni položaj Lune v zodiakalnem znamenju, Luna v dviganju in Luna v padanju, ki nato delno vplivajo na osnovne štiri in na posamezne dneve, ki pa si jih bomo ogledali naslednjič.

/3. del članka Ali živimo v harmoniji z naravo?, povzeto iz knjige Vse ob pravem času, Johanna Paungger in Thomas Poppe/

 

2. del – Kako smo izgubili odnos z naravo?

  1. del – Zgodovina povezanosti z naravo