Zgodovina povezanosti z naravo

Ali v današnjem svetu živimo v harmoniji z naravo?

Povezanost z naravo in njenimi cikli sta bili nekdaj naravni sestavini življenja, pa tudi nujni za preživetje, nato se je ob napredku civilizacije zdelo, da ju ne potrebujemo več, saj naj bi iznašli pametnejše metode za preživetje in zdravljenje. Zdaj pa je znova čas, ko se prebujajo stara znanja in prihajajo nova neposredno iz narave. V današnjem svetu oslabljenega okolja in osebne moči, če lahko tako povzamemo stanje naravnega sveta in človeštva, se spet veča potreba po povezanosti z naravo, saj čutimo, da bo to prineslo dobro tako nam kot naravi.

 

Kako pomembno je biti dober s seboj in naravo in namesto da vlada samo eden od vaju obeh, je bolje, da z mehkim medsebojnim vplivom vzpostavljata ravnotežje drug drugega.

(Goethe)

/Prispevek je 1. del članka Ali živimo v harmoniji z naravo? od treh; povzeto po knjigi Vse ob pravem času, Johanna Paungger in Thomas Poppe/

Človek je tisočletje dolgo živel v harmoniji z ritmi narave, da je lahko preživel. Z budnim očesom je opazoval in prisluhnil nujnostim, ne da bi se na začetku spraševal o vzrokih. Eskimi živijo sredi večnega ledu, v najtrših življenjskih okoliščinah,  ki si jih komaj še predstavljamo. Njihov jezik ima za pojem ‘sneg’ štirideset besed, saj so se naučili razlikovati med štiridesetimi različnimi oblikami zamrznjene vode. Negostoljubno podnebje jih je v to prisililo. Za izgradnjo iglujev, strehe, ki jih varuje, sta primerni namreč samo dve izmed štirideset vrst snega in ledu.

Človek ni opazoval natančno samo stanja stvari, ampak tudi kakšna je odvisnost med tem stanjem in časom opazovanja – dan, mesec, letni čas, stanje (položaj in oblika) Sonca, Lune in zvezd. Številne pomembne arheološke zgradbe iz starejših zgodovinskih obdobij potrjujejo, kako pomembno mesto so pripisovali naši predniki opazovanju ozvezdij in izračunavanju njihovih poti. Ne samo zaradi ‘brezvrednega’ raziskovalnega nagona, ampak ker je bilo mogoče znanje o vplivu vsakokratnega ozvezdja tudi koristno uporabiti. Koledarji, ki so jih izdelali na osnovi gibanja Lune in Sonca, so služili za pregled določenih sil – impulzov, ki delujejo na naravo, človeka, živali samo ob določenem času in delovanje ponavljajo v pravilnih časovnih razmikih; še posebej tistih sil, ko so sočasne s potovanjem Lune in vplivajo na vse življenje, soodločajo o uspešnem in neuspešnem lovu, dobri in slabi letini, o uspešnem in neuspešnem skladiščenju pridelkov in zdravljenju.

Raziskovalec narave, Charles Darwin, je torej v svojem klasičnem delu »O izvoru človeka« zapisal to, kar so številne generacije pred njim že vedele in upoštevale: »Človek je podvržen tako kot sesalci, ptiči in tudi insekti skrivnostnim zakonom, zaradi katerih so naravni procesi kot so nosečnost, rast rastlin, zorenje plodov, trajanje številnih bolezni, odvisni od Luninih period.«

Izostreni čuti, budnost, sposobnost zaznavanja in natančno opazovanje narave so naredili naše prednike za ‘mojstre pravega časa’. Vabljeni na gozdno kopel, kjer te čute znova odprete in postanete mojstri pravega časa 🙂

Odkrili so:

  • Da so številni naravni pojavi – plima in oseka, rojstva, vreme, ženski menstruacijski ciklusi … povezani z Luninim potovanjem;
  • Da se pri svojih opravilih številne živali ravnajo po stanju Lune. Na primer ptiči nabirajo material za svoja gnezda vedno ob določenem času in taka gnezda se po dežju vedno hitro osušijo;
  • Da je delovanje in uspeh delovanja za številna vsakdanja in manj vsakdanja opravila – sekanje drv, kuhanje, prehranjevanje, striženje las, delo na vrtu, gnojenje, pranje, uporaba zdravilnih snovi, operacije … podvrženo ritmu v naravi;
  • Da ob določenih dnevih operacije in jemanje zdravil zelo pomagajo, ob drugih dnevih pa ne koristijo veliko ali celo škodijo – često popolnoma neodvisno od količine in kvalitete samih zdravil in ne glede na zdravnikovo usposobljenost;
  • Da so rastline v celoti in njihovi posamezni deli izpostavljeni delujočim silam, ki so od dneva do dneva različne, in da je poznavanje teh sil odločilno za uspešno pridelavo, oskrbovanje in obiranje plodov, da zdravilne rastline vsebujejo, če jih nabiramo v pravem času, več zdravilnih učinkovin kot sicer.

Z enim stavkom: Uspeh nekega delovanja ni odvisen samo od tega, kako smo za to delovanje usposobljeni, ampak nanj odločilno vpliva čas, ko to počenjamo.

/iz knjige Vse ob pravem času, Johanna Paungger in Thomas Poppe/

Nadaljevanje v 2. delu